Werkzoekenden

Nieuwe mogelijkheden

De ervaring leert dat slagingskansen grotendeels gemaakt worden door zelfvertrouwen en eigen initiatief, maar dat mogelijkheden en geboden kansen minstens zo belangrijk zijn. STAC Company stelt persoonlijke begeleiding van ieder afzonderlijke cliënt centraal en realiseert dit door middel van een persoonsgebonden re-integratietraject.
Aan de hand van een informeel kennismakingsgesprek en een kwaliteit- en beroepskeuzetest, krijgen we een beter inzicht van je kwaliteiten en vaardigheden.
Mocht blijken dat je praktische vakkennis gebaat is bij een korte studie, dan bieden wij een scala van zelfontwikkelde- of ingekochte scholingsmogelijkheden met diploma of certificaat. Verder biedt ons netwerk van werkgevers, leer- werkbedrijven en scholingsinstituten en onze individuele begeleiding je de gelegenheid om gaandeweg het traject aandacht te schenken aan je werkhouding, sollicitatiemethode en werkgeverbenadering.
Door allerlei bezuiningingen en reorganisaties of ziekte komen steeds meer mensen in aanraking met dreigend ontslag. Als werken bij de huidige werkgever geen optie is, kunnen werkgever en werknemer gebruiken van 2e spoor reïntegratie of outplacement.
Met onze leer/werk trajecten op alle niveau’s ben je verzekerd dat je snel weer bij een andere werkgever aan de slag kan. (zie onze opleidingen, waarvan vele met baangarantie)