Werkgevers

2e spoor re├»ntegratie Hoe vaak komt het niet voor dat een werkgever afscheid van een werknemer wil of moet nemen. Hiervoor zijn vele scenario’s te bedenken.

Te denken valt hierbij aan:

  • het veranderen van technologie
  • het als gevolg van een beperking niet meer kunnen functioneren in een bepaalde functie
  • inkrimping van het bedrijf
  • fusie
  • conflictsituaties of als gevolg van een sociaal plan
  • een werknemer wil veranderen van werkkring en u als werkgever stelt hiervoor faciliteiten beschikbaar
De trajecten die STAC Company u kan aanbieden kunnen hierbij ondersteunend zijn. Deze trajecten welke meestal gekoppeld zijn aan een korte vakgerichte scholing zijn zeer arbeidsmarktrelevant en sommige zelfs met baangarantie. Hierdoor heeft u als werkgever een grote mate van zekerheid dat uw werknemer in of extern (her)plaatst kan worden.
Naast deze korte vakgerichte scholing verzorgen wij ook diverse aanbodversterkende middelen (de zogenaamde opstapjes) en bemiddeling naar een baan en/of stage. Uiteraard is nazorg ook een onderdeel van onze dienstverlening.
Uitgebreide informatie over de door STAC Company verzorgde trajecten vindt u met een klik op de onderwerpen aan de onderzijde van deze pagina.