Werkfit & Coaching

Werkfit-maken biedt je verscheidenheid, vaardigheden en middelen aan van waaruit je een stap verder kan maken in je leven. De cliënten worden door Werkfit-maken gemotiveerd tot het bereiken van hun persoonlijke en/of professionele doelen. En ook schetst het Werkfit-maken mogelijke oplossingsrichting voor de cliënt zelf. Hier komt ook empowerment bij kijken; empowerment heeft te maken met de controle te hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt bereiken bij je past.

- Empowerment: eigen kracht of zelfregie, kwaliteiten, capaciteiten, eigenschappen, belemmeringen en
omgaan met teleurstellingen.

Tevens biedt het traject Werkfit-maken re-integratieactiviteiten aan die erop gericht zijn om de
motivatie en de wil van de cliënten te versterken om terug te keren naar de arbeidsmarkt. De Werkfit-maken
schetst bij de cliënten een duidelijke en een realistisch beeld over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Door de volgende competenties te realiseren:

-Het versterken van de werknemersvaardigheden
-Het verbeteren van de persoonlijke situatie
-Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Doel
Bij het traject Werkfit-maken  draait om de cliënt. Door middel van werkfit is de coach bewust bezig met de ‘gedachten, gevoelens en het gedrag’ van de cliënt. De cliënt wordt versterkt en ondersteund in alle aspecten, zodat hij of zij zelf weer in staat is om zijn of haar leven te hervatten. Tevens is de doelstelling van dit traject het verhogen van de maatschappelijke participatie en toeleiding naar arbeid zodat de cliënt is weer fit voor in arbeidsmarkt.