Veiligheid voor Uitzendkrachten VCU

Algemene informatie
Wilt u als organisatie gaan certificeren volgens de VCU norm dan is een van de vereisten dat de betreffende intercedenten en leidinggevenden in het bezit zijn van een VCU VIL diploma. In deze cursus VCU VIL leert u hoe u onveilige situaties kunt herkennen en krijgt u inzicht in maatregelen die u dient te nemen om risico’s te vermijden. U leert welke middelen en methoden u kunt gebruiken om risico’s te verkleinen. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld in deze cursus VIL VCU: veiligheidswetgeving en Europese richtlijnen, het ontstaan van ongevallen, strategieën om veiliger te kunnen werken, het bevorderen van veilig werken, taakrisico analyse & bedrijfsnoodplannen, gevarenbronnen (lawaai, elektriciteit, straling en asbest).

Voor wie?
Kandidaten die voor hun functie het VCU VIL certificaat nodig hebben.
Als “opstapje” voor cliënten van het UWV en de sociale diensten (na goedkeuring van hun consulent).
Particulieren en bedrijven (uitzend en deSTACheringbureaus) die hun personeel willen laten certificeren.

Doel:
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren en risico’s te herkennen. Tevens weet de cursist waarmee uitzendkrachten en gedetacheerden te maken krijgen op hun werkplek.

Duur opleiding:
2 dagen of 4 dagdelen (kan ook in de avonduren).

Toelatingsvoorwaarden:
Alle niveaus.

Groepsgrootte:
Minimaal 5, maximaal 20 kandidaten.

Studieduur & tijden:
2 dagen van 9:00 tot 16:00 uur of andere nader af te spreken dagdelen.

Studiemateriaal:
U ontvangt een origineel lesboek.

Studiewijze:
10 theoretische lessen via Powerpoint presentatie aansluitend op het lesboek. Na elke les worden vragen gemaakt door de kandidaat en klassikaal behandeld.Aan het eind van beide dagen wordt een proefexamen gemaakt ter voorbereiding op het echte examen. Dit proefexamen wordt met de kandidaat doorgenomen en bij fouten wordt de betreffende stof nogmaals nader toegelicht. Het thuis doornemen van de lesstof wordt gezien als een positieve bijdrage om te slagen voor het examen.

Programma:
Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
 • Risico’s, gevaren en preventie;
 • Leiding geven;
 • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
 • Werken in besloten ruimten;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Ergonomie;
 • Veilig gebruik gereedschappen;
 • Elektrische veiligheid;
 • Hijsen en tillen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

Door wie:
De opleiding word verzorgd door een eigen bevoegde docent van STAC Company.

Locatie:
Op alle locaties van STAC Company is het mogelijk deze opleiding te volgen.

Examens:
Deelname aan het examen geschied in de eigen regio van de kandidaat.

Diploma:
Er wordt een officieel diploma uitgereikt wat 10 jaar geldig is.

Aanwezigheid:
U dient de gehele cursusduur volledig aanwezig te zijn.

Catering:
Er wordt voor koffie, thee en water gezorgd.

Meer informatie:
Neem contact op STAC Company.