Taaltrainingen Nederlands

Algemene informatie

Nieuw bij STAC Company: Intensieve begeleiding van Nederlandse taalcursussen voor anderstaligen -die in Nederland wonen, werken/ studeren- met optioneel vervolgtraject, gericht op vervolg (vak-) opleiding of beroepskeuze voor de cursist binnen de Nederlandse samenleving, aansluitend reïntegratiebegeleiding. In deze moderne samenleving, multicultureel van aard, die gericht is op kennis en kunde, worden andere en zelfs hogere eisen gesteld aan individuen en organisaties. STAC Company levert hierbij een zinvolle en onderscheidende bijdrage door de aanwezige diepgaande expertise in educatie, taaltraining en reïntegratie.Kennis is macht, zeggen ze. Dat geldt zeker voor het aanleren, toepassen en beheersen van de Nederlandse taal. Het geeft een zekerheid in duurzaam en succesvol functioneren, waarbij een voortdurende ontwikkeling is, die dynamisch is met het continue leren en doen. Daarom is een taalcursus bij de inburgering en voor het dagelijkse leven -ook na jaren woonachtig te zijn in Nederland- een vereiste! STAC Company begeleidt cursisten professioneel om te zorgen voor betere vooruitzichten in zowel het privéleven als het bedrijfsleven binnen de Nederlandse samenleving.

Doel

De cursist ontvangt optimale vooruitzichten door de taaltrainingen van STAC Company, die gericht zijn op stimulering en motivering van de persoonlijke ontplooiing als solide basis voor een productieve bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Hierbij wordt een balans ontwikkeld inzake het talent en kwaliteiten, het corporatieve leven (centraal), het welzijn van de cursist met diens zorgtaken. Dit vindt plaats in een uitstekende ambiance, doelgericht, professioneel en waarbij aandacht is voor persoonlijke aandacht en het welbevinden van de cursist. Door jarenlange ervaring opgedaan binnen dit werkveld worden de juiste gelegenheden, klimaat, instrumenten als omgeving aangeboden. STAC Company haalt de maximale rendement uit de inspanningen van alle partijen, zowel personen als organisaties. De voornaamste activiteiten bestaan uit scholing, training, coaching en advisering.

A. Deelnemende cursist op een effectieve wijze zo snel mogelijk op een passende werkplek zetten, waarbij de cursist zich verder kan ontwikkelen en volwaardig kan functioneren op de Nederlandse werkvloer.

B. Ondersteuning bieden aan werkgevers, klantmanagers en/of consulenten als een werknemer niet naar behoren functioneert. Het nieuw opgestelde plan met een doelmatige methodiek wordt multidisciplinair beoordeeld en uitgevoerd. Door een remediërende aanpak in de taalkennis en taalvaardigheden, zal het taalniveau aanzienlijk verbeterd worden. De productiviteit zal toenemen als de werknemer meer begrijpt van bedrijfsjargon/ -taal en de beheersing ervan.

Wat biedt STAC Company u?

 • Persoonsgerichte begeleiding door ervaren en professionele medewerkers (personal coaching);
 • Heldere aanpak;
 • Transparantie en evaluatie naar opdrachtgever/ consulenten;
 • Praktijkgerichte taaltrainingen gericht op receptieve beheersing, strategisch schrijven en productieve beheersing in de communicatie over alledaagse onderwerpen.
 • Aansluiting bij individuele interesse en behoeften van de cursist;
 • Stimulering van de motivatie bij de cursist;
 • Concretisering en optimalisering van de verwachtingen en resultaten.

Hierdoor zullen taalkundige obstakels vereffend worden bij de cursist, die bij aanvang nog beheersend en belemmerend zijn in het dagelijks leven.

Programma

Door de jarenlange ervaring binnen de reïntegratie biedt STAC Company een breed palet voor u met een passende PRAKTIJKGERICHTE taaltraining naar elk gewenst niveau met advies aan het individu, te weten:

 1. Cursus A: Nederlandse taal voor beginners;
 2. Cursus B: Nederlandse taal voor gevorderden;
 3. Cursus C: Nederlandse taal voor vergevorderden;
 4. Cursus D: Nederlandse taal in het bedrijfsleven.

Deze cursussen zijn praktijkgericht en spreken de cursisten aan. Ze ondervinden thuis direct de toepasbaarheid. Hierdoor kunnen kansen optimaal worden benut. Verkregen resultaten vallen binnen de afgesproken voorwaarden en planning.

Mogelijkheden:

 1. Basis-/ taaltraining;
 2. Optionele/ facultatieve vervolgtrainingen met personal coaching.

Als aansluiting speelt STAC Company in op:

 1. de basiskennis van de reeds aanwezige Nederlandse taalkennis van de cursist;
 2. culturele achtergrond;
 3. interesse en wensen van de huidige maatschappij en op persoonlijk vlak;
 4. wens tot persoonlijke ontplooiing en begeleiding (personal coaching).

Voor wie?

Om het aanvangsniveau te bepalen hanteert STAC Company als diagnostische hulpmiddelen:

 • Een uitgebreide intake;
 • Een beroepskeuzetest;
 • Een motivatietraining;
 • Een competentietest;
 • Een capaciteitentest;
 • Een psychologische test.

Het streven van STAC Company is uiteraard, dat de taaltrainingen zullen aansluiten bij de persoonlijke beoordeling over de cursist. Daarnaast wordt de cursist positief begeleidt bij de gewenste positionering binnen de Nederlandse samenleving bij een volgende (vak-)opleiding of beroepskeuze. De cursist ontvangt een vervolgtraject bij STAC Company.

De Nederlandse taalcursus van STAC Company met een optioneel vervolgtraject is gericht op vervolg (vak-) opleiding of beroepskeuze voor de cursist binnen de Nederlandse samenleving. Duidelijk is dat er wordt gedacht vanuit de arbeidsmarkt. Er is een discrepantie ontstaan in de arbeidsmarkt tussen de eisen die de markt stelt en dat wat de potentiële werknemers aanbieden. Derhalve is STAC Company op zoek naar arbeidspotentieel binnen de doelgroep middels scholing en/of trainingen (loopbaanontwikkeling en sollicitatietraining).

Toelatingsvoorwaarden

Alle niveaus.

Evaluatie

Middels een zogenaamd ‘Klantvolgsysteem’ tijdens binnenkomst, tussenevaluatie en eindevaluatie zal het monitoren plaatsvinden van de cursist. Eventuele aanpassing van het gekozen traject behoort tot de mogelijkheden. De gekozen koers wordt onderbouwd en indien gewenst aangepast.

De volgende onderdelen zullen concreet vraag- en praktijkgericht beoordeeld worden:

 1. taalvaardigheid;
 2. sociale, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden;
 3. arbeidsvaardigheden (zelfredzaamheid) en communicatie op de werkvloer;
 4. professionele zelfredzaamheid, bedrijfsjargon en business;
 5. educatieve zelfredzaamheid.

met aandacht voor:

A. begrijpen : luisteren, lezen;

B. spreken : productie, interactie;

C. schrijven : strategisch schrijven.

Groepsgrootte deelnemers

Maximaal 6 cursisten groepsgewijs.

STAC Company plaatst deelnemende cursisten zoveel mogelijk groepsgewijs met gelijkende interesse, hetgeen een positieve uitwerking heeft op de voortgang van de cursus en het gevoel van welbevinden van de cursist. De groepsgrootte is maximaal 6 deelnemers, zodat ze meer persoonlijke aandacht ontvangen. Het Nederlands op de werkvloer, communicatieve vaardigheden in het algemeen en feedback komen aan de orde.

Studieduur

6 maanden 2 dagdelen per week. Geen wachtlijsten en per direct instroom mogelijk.

Studiemateriaal

STAC Company heeft tastbaar lesmateriaal uit de leefwereld van de cursist en heeft eigen educatieve methoden ontwikkeld, náást bestaande en aanvullende kwalitatief hoogstaand lesmateriaal. Dit zal een concretisering van het context-rijke lesmateriaal teweegbrengen.

Certificaat

De kandidaat ontvangt een certificaat van STAC Company.

Aanwezigheid

De cursist dient de gehele cursusduur volledig aanwezig te zijn.

Catering

Er wordt voor koffie, thee gezorgd.

Meer informatie

Neem contact op met STAC Company