Particulieren

Een gewaardeerd onderdeel van ons werk omvat de bemiddeling van particulieren naar een nieuwe werksituatie of -mogelijkheid. Wij begeleiden iedereen die beschikt over een eigen budget, vanuit een bestaande werksituatie of werkloosheid naar de gewenste situatie. Hiervoor bieden wij onze vakkunde op het gebied van scholing en bemiddeling naar werk.
Voor een beter inzicht van uw kwaliteiten en vaardigheden maakt u bij ons een beroepskeuzetest. Wij bieden een scala van zelfontwikkelde, of ingekochte scholingsmogelijkheden met diploma of certificaat. Verder biedt onze kennis op het gebied van individuele begeleiding u de gelegenheid om aandacht te schenken aan uw werkhouding, sollicitatiemethode en werkgeversbenadering. Uitgebreide informatie over de door STAC Company verzorgde projecten vindt u met één klik op de onderwerpen aan de onderzijde van deze pagina.