Opleidingen

De oorzaak van werkloosheid vindt zijn oorsprong in evenzoveel uiteenlopende redenen als dat er werklozen zijn. Bedrijfsinkrimping, of -sluiting, arbeidsongeschiktheid of conflict met een werkgever; de uitkomst is voor velen gelijk, maar heeft op ieder mens een verschillend en vaak negatief effect. Twijfel, aan; toekomstperspectief, ontwikkelingskansen en eigenwaarde, maar ook; frustratie, woede of neerslachtigheid staan vaak aan de basis van de belevingswereld van werklozen.
STAC Company biedt perspectief voor diegenen die niet langer bij de pakken neer blijven zitten en liever, op eigen initiatief, het hoofd bieden aan deze uitzichtloze situatie.
Door een innovatieve samenwerking, met; uitkeringsinstanties, werkgevers, scholingsinstituten en door het ontwikkelen van marktgerichte opleidingen, vormen wij een uitkomst voor iedereen met de juiste motivatie. Wij vergroten de arbeidskansen en -mogelijkheden aanzienlijk voor zowel hoog- als laaggeschoolden met onder andere de volgende, lopende projecten.
Buiten lopende projecten beschikken de consulenten van STAC Company over voldoende flexibiliteit en vakkennis om mee te denken met ieder realistisch plan.