Motivatietraining

Algemene informatie:
Als u moeite hebt om u te motiveren voor werk. Uw lichamelijke, of persoonlijke belemmeringen, uw negatieve werkervaringen, de vaste uitkering, de onwennigheid van het arbeidsritme en de invulling van het dagelijks leven werkt vaak remmend op uw arbeidsintegratie. Om genoemde mechanismen te ontzenuwen kan deze motivatietraining worden ingezet.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor een ieder die van hun wensen een succes willen maken.

Motivatie is onlosmakelijk verbonden met het realiseren van onze wensen. Van wens naar werkelijkheid. En dat geldt niet alleen voor werksituaties, maar voor iedereen, ook voor individuen. Enkele voorbeelden: U heeft een wens om iets te ondernemen of iets te gaan doen maar het ontbreekt u aan zelfvertrouwen en inzet, of u weet niet goed hoe u het aan moet pakken.

Doel:
Na deze training bent u in staat om gemotiveerd met vooraf bepaalde doelen aan de slag te gaan volgens de aangeleerde punten uit de training.

Duur opleiding:
2 dagen of 4 dagdelen (kan ook in de avonduren)

Toelatingsvoorwaarden:
Alle niveaus

Groepsgrootte:
Minimaal 5, maximaal 20 kandidaten.

Studieduur & tijden:
2 dagen van 9:00 tot 16:00 uur of andere nader af te spreken dagdelen.

Studiemateriaal:
U ontvangt een origineel lesboek.

Studiewijze:
Theoretische lessen via Powerpoint presentatie aansluitend op het lesboek.
Er worden groepsopdrachten gemaakt en huiswerkopdrachten gegeven.

Programma:
Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Welke belemmering is er om een doel te bereiken.
  • Uitzoeken welke belemmerende overtuiging hier aan ten grondslag ligt.
  • Waar komt deze vandaan.
  • In hoeverre zijn deze nog van toepassing of bruikbaar.
  • Overleg welke hindernis(sen) aangepakt moeten worden.
  • Eigen krachten leren kennen en herkennen en de tools aangereikt krijgen om deze volledig in te kunnen zetten
  • Eigen valkuilen leren kennen en herkennen en de tools aangereikt krijgen om deze te kunnen vermijden.

Afhankelijk van hetgeen waar de kandidaat behoefte aan heeft, wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt.

Door wie:
De opleiding wordt verzorgd door een eigen docent van STAC Company.

Locatie:
Op alle locaties van STAC Company is het mogelijk deze opleiding te volgen.

Diploma:
De kandidaat ontvangt een bewijs van deelname met cijferlijst.

Aanwezigheid:
U dient de gehele cursusduur volledig aanwezig te zijn.

Catering:
Er wordt voor koffie, thee en water gezorgd.

Meer informatie:
Neem contact op met STAC Company.