Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is één van de onderdelen van diensten die STAC company aanbiedt. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. De theoretische onderbouwing van deze therapievormen is dat “gedachten, gevoelens en gedrag” onlosmakelijk met elkaar gekoppeld zijn. Als een persoon negatieve gedachten heeft zal dat ook invloed hebben op zijn of haar gevoel en het gedrag

Met deze therapievorm is de therapeut bewust bezig met “gedachten, gevoelens en gedrag” van de cliënt. Wanneer blijkt dat de cliënt geneigd is om negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt de therapeut samen met de cliënt uit welke manier van denken passender is. De negatieve gedachten die voor problemen zorgen en hoe de problemen zich in het dagelijks leven in stand houden worden achterhaald en verholpen. De therapeut stimuleert om logische gedachten om te zetten in daden.

In verhouding tot andere therapieën is cognitieve gedragstherapie juist veel meer gefundeerd op wetenschappelijke bewijzen en is de laatste jaren de meest ingezette therapievorm door professionele hulpverleners bij psychische stoornissen en problematische gedrag.

Deze vorm van therapie wordt vaak ingezet omdat het effectief en efficiënt is. Binnen een redelijk tijdsbestek worden positieve resultaten geboekt. De cliënten leren hoe zij hun problemen onder controle kunnen houden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Reduceren van angsten
  • Reduceren van boosheid
  • Stimuleren van zelfvertrouwen
  • Stimuleren van actief gedrag
  • Verminderen van depressieve gedachten
  • Stimuleren van positief gedrag
  • Controle over eigen leven creëren
Niet alleen de bovengenoemde problemen kunnen aangepakt worden maar ook wordt hulp geboden bij “stoppen met roken”, “slaapproblemen” of “paniekklachten”.

De behandeling met cognitieve gedragstherapie is breed inzetbaar waardoor het geschikt is voor volwassenen en kinderen. Ook is deze behandeling zowel te krijgen in een groep als individueel. Cognitieve gedragstherapie wordt toegepast bij lichtere klachten maar ook bij gediagnosticeerde stoornissen.

Na afloop van de behandeling hebben cliënten geleerd om in een bepaalde situatie op een bepaalde manier te denken of te handelen. Ze krijgen “de bagage” om knelpunten met diverse manieren te verhelpen.